پنل طلایی

توضیحات امکانات ردیف
ارسال تکی 1
ارسال گروهی 2
ارسال به دفترچه تلفن 3
بانک شماره کامل و جامع 4
ارسال کشوری و شهری 5
ارسال منطقه ایی و محله ایی 6
ارسال کدپستی 7
BTS ارسال 8
ارسال مشاغل به تفکیک استان 9
ارسال سن و جنسیت 10
ارسال ارسال بین المللی 11
ارسال پیام صوتی 12
ارسال ایمیل و فکس انبوه 13
ارسال به شماره های بلک لیست 14
بازگشت اعتبار ارسال نشده ها 15
استدیو ضبط صدا آنلاین 16
وب سرویس و ماژول های آماده 17
گزارش پیام های دریافتی و ارسالی 18
استعلام آنلاین بلک لیست 19
ایجاد و مدیریت دفترچه تلفن 20
خرید آنلاین خط اختصاصی 21
پنج خط عمومی ارسال و یک خط ارسال بین المللی ارسال با خطوط عمومی 22
دریافت پیامک با خط عمومی 23
منشی پیامکی 24
ارتقا پنل 25
شارژ آنلاین و آنی 26
پشتیبانی تیکتی 27
100 (تعرفه پایه پیام کوتاه (ريال 28
80 (تعرفه پایه ایمیل (ريال 29
468 (تعرفه پایه فاکس (ريال 30
پشتیبانی تیکتی 27